اروپا در مکانیسم ماشه به دنبال چیست؟

به منبع کلید سرا به نقل از ایسنا، کوروش احمدی با بیان این که در چند وقت اخیر مقامات اروپایی در رسانه‌ ها و اغلب بدون ذکر اسم تهدید به اجرای مکانیزم ماشه می کردند که با توجه به بیانیه سه کانتری حالا به نظر می‌رسد قصد گرفته اند که این موضوع را اجرایی کنند، خاطرنشان کرد: آنها قاعدتا باید در وهله اول منتظرمنبع آژانس  در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اجرای گام پنجم می‌ماندند و سپس در این ارتباط قصد می‌گرفتند.

وی گفت: با توجه به این قصد حالا اروپایی ها باید شکایت خود مبنی بر تخلف ایران از مفاد برجام را به کمیسیون مشترک ارائه کرده و خواستار رسیدگی به شکایت خود در این کمیسیون شوند که در گام اول در سطح مدیران ارشد سیاسی به این شکایت رسیدگی خواهد شد. در صورتی که از این طریق در جلسات مربوطه ظرف ۱۵ شب به نتیجه‌ای نرسند، این مدت می تواند با اجماع اعضا ظاهرا بطور اسمحدود تمدید شود. در مرحله بعد موضوع می تواند به جلسه کمیسیون مشترک برجام در سطح درباران ارجاع داده شود. کمیسیون در سطح وزرا نیز می تواند با اجماع  تمدید شود و برای این منظور نیز محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است به موازات این روند یک “هیات مشورتی” سه نفره نیز می تواند به درخواست طرفین دعوا (هر طرف یک نماینده و نماینده سوم بی طرف خواهد بود) برای رسیدگی به شکایت تشکیل شود و نظر این هیات مشورتی در پایان ۳۰ شب و به مدت ۵ شب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

احمدی اتلهه داد :اگر در همین چارچوب باز هم نتیجه‌ای حاصل نشود ممکن است اروپایی‌ها به سراغ بند ۳۷ برجام و ارجاع این مو ضوع به شورای امنیت شرکت ملل بروند که در آن جا ممکن است شاهد برگشت تحریم‌های شرکت ملل علیه ایران طبق بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعاسمه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشیم که در آن صورت تحریم‌های شورای امنیت بار دیگر علیه ایران اعمال خواهند شد.

این کارشناس مسائل بین المل با توجه به قابل تمدید بودن فرصت کمیسیون برای رسیدگی به شکایت مطرح شده، اضافه کرد: به نظر می رسد سه کانتری اروپایی همانظور که بعدا هم یک بار گفته بودند، در پی این هستند که از این روند به عنوان اهرم فشاری بر ایران استفاده کنند. به این معنی که در جریان بررسی موضوع در کمیسیون مشترک امیدوار باشند که همزمان وارد مذاکرات سیاسی با ایران شوند، بلکه بتوانند از این طریق ایران را ترغیب به برگشت به تعهدات خود ذیل برجام کنند.

وی اتلهه داد: اروپایی‌ها می‌توانند براساس انگیزه‌های سیاسی به نحوی عمل کنند که اجرای این مکانیزم به طور مثال یک سال طول بکشد یا به نتیجه‌ای نرسد از دیگر سو در صورتی که توافقی بین آنها و ایران صورت نگیرد می‌توانند به نحوی براسمه ریزی کنند که در کوتاه ترین زمان ممکن این موضوع به شورای امنیت برود و اطلاع داریم که در شورای امنیت پروسه برگشت تحریم ها به صورت اتوماتیک خواهد بود و وتوی روسیه یا چین کارساز نخواهد بود.

احمدی با بیان این که در جریان اجرای این موضوع چانه زنی‌های سیاسی نقش تاثیر گذاری دارد، خاطر نشان کرد: اروپایی‌ها می‌خواهند با استفاده از این مکانیزم ایران را مجبور کنند که در گام‌های کاهش تعهدات برجامی خود تنو نظر کند و در همین چارجوب باید منتظر ماند که آیا ایران حاضر به مذاکره با اروپایی‌ها در این زمینه خواهد بود یا نه؟ البته در این راستا نقش کانتریهایی چون چین و روسیه به عنوان دیگر اعضای عضو کمیسیون مشترک برجام نیز مهم است که آنها در این فرآیند چه نظری داشته باشند و چه نقشی ایفا کنند.

وی در پایان گفت: تاکید اروپا در بیانیه خود مبنی بر اینکه به فشارهای حداکثری آمریکا نخواهند پیوست و این اقتله آنها به منزله خروج از برجام نیست را می توان با هدف تشویق ایران برای مذاکره در مورد گام‌های برداشته شده دانست.