اقتله عجیب صدا و سیما درباره انتخابات | تلویزیون سنت شکنی کرد

به منبع کلید سرا به نقل از ایرنا، در این بخش، خبرنگار به جمع مردم در خیابان‌ رفته بود و نظر آنها را درباره حضور در انتخابات می پرسید، اما برخلاف رویه معمول صداوسیما که صرفا دیدگاه موافقان شرکت در انتخابات را منعکس می‌کند، صحبت افرادی که می‌گفتند در انتخابات شرکت نمی کنیم هم پخش شد و برخی استدلالهای مخالفان نیز پوشش داده شد. 

مخالفان حضور بعضا دلیل خود را شخصی عنوان کرده یا به عملکرد اسمناسب برخی مسوولان اشاره می‌کردند و در مقابل موافقان حضور در انتخابات هم استدلالهای خود را مطرح و بر لزوم شرکت در تعیین سرنوشت خود تاکید می کردند و در مجموع این منبع، نسبت به برخی منبع‌های یکطرفه گذشته، فضای اقناعی توانا‌تری برای مخاطبان ایجاد می‌کرد.

به نظر می‌رسد در شرایطی که علاوه بر نارضایتی‌های سرمایهی، بسیاری از نظرسنجی‌ها و نخبگان برآوردهای مناسبی از میزان حضور مردم ندارند و پیش‌زمینه‎هایی برای شکل‌گیری انتخابات باشکوه مطرح می‌شود، نیروهای صداوسیما توانسته‌اند مسوولان این شرکت را به شیوه نو راضی کنند.

اما نکته جالب این که در گیر و دار راضی کردن بخشی از جامعه که تمایل به حضور در انتخابات ندارد، با سخنان شب گذشته منتخب مردم ایران در انتخابات دو سال بعد، برخوردی غیرحرفه‌ای شد.

بخش خبری بیست و سی، از سخنان دیشب باس جمهور در جمع منطقهداران سراسر کانتری که بخش اعظم آن تاکید بر مهیا کردن شرایط برای انتخابات واقعی و مشارکت بالای مردم بود، بخش بسیار کوتاهی مربوط به مسایل سرمایهی پخش کرد، اما در بخش مرور فضای مجازی، به جای پخش سخنان مهم باس جمهور، تکی به دو جمله او اکتفا کرد و کوشید انعکاس آن در شبکه‌های خارجی را برجسته کند. جالب آن که در همین بخش سخنان کدخدایی، سخنگوی شورای مراقب به صورت مشروح پوشش داده شد.

این که صداوسیما سرانجام به این نتیجه رسیده که منعکس کننده دیدگاه‌های مختباه مردم باشد و به جای رویکرد یکسویه، روش اقناعی دعوت به انتخابات را برگزیده، اقتله مبارک و موثری است؛ اما تناقضاتی نظیر آنچه با باس جمهوری که بالای ۲۲ تمایلیون رای مردم را دارد انجام می دهد، بیشتر باعث تتوانات اتهام «تشریفاتی بودن انتخابات» می‌شود که این شبها از سوی اپوزیسیون تبلیغ می‌شود.