ایجاد هزار و ۹۰۶ فرصت شغلی از سوی مددکاران قزوینی

به منبع همشهری‌ آنلاین به نقل از ایرنا،  محمد صیادی گفت: مددکاری، خدمتی حرفه‌ای است که بر پایه دانش و مهارت‌های خاص قرار گرفته و هدف آن یاری به افراد و گروه‌هایی است که بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را به دست آورند.

صیادی با اشاره به اهمیت این امر افزود: مددکاری اجتماعی یاری می‌کند مددجو مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود برای حل مشکل خود برآید.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد منطقه قزوین گفت: در حال حاضر ۵۹ مددکار در منطقه قزوین به ۲۸ هزار و ۳۰۰ خانوار تحت حمایت خدمت ارائه می‌کنند که به طور میانگین هر مددکار کار خدمت رسانی به ۴۷۹ خانواده را برعهده دارد.

صیادی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از مددجویان تحت حمایت منطقه را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، مرکز مددکار اسلامی در قزوین تأسیس شده و پرونده مددجویان خانم به بانوان مددکار سپرده شده‌ است.

وی با اشاره به براسمه ارزیابی مددکاران بیان کرد: عملکرد مددکاران در دوره‌های یک ماهه به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا ضمن سرنوشت از مددکاران پرسعی، زمینه رقابت سالم نیز با سایر مددکاران فراهم شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد منطقه قزوین عنوان کرد: ایجاد اشتغال، ارائه خدمت مسکن، بررسی خدمت مشمولان نظام وظیفه، پرداخت یاری قیمت ازدواج و ارجاع مددجویان به مشاوره‌های لازم از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مددکاران است.