بازارچه دائمی برای دستفروشان ایجاد نمی‌شود

کلید سرا/ زینب زینال زاده: ساماندهی دستفروشان چهارراه ولیعصر(عج) از اولویت‌های معاونت خدمات شهری شهرداری تهران است که از اواخر سال گذشته اجرایی شده است. طرحی که با تعیین زمان مشخص برای فعالیت دستفروشان تا حدودی سبب رفع آشفتگی چهارراه ولیعصر(عج) شد اما از نیمه دوم پارسال با حضور دستفروشان خارج از زمان تعیین شده، بازهم مشکلات در این محور ایجاد شده است.

«علی اصغر عطایی» مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران در گفت و گو با همشهری محله از اجرای طرح به روال گذشته خبر داد و گفت: «هیچ تغییری در نحوه اجرای طرح ساماندهی دستفروشان ایجاد نشده است و طبق گذشته این طرح باید اجرا شود.»

علی اصغر عطایی- مدیر کل خدمات شهری شهر تهران

به گفته او تغییری در زمان حضور دستفروشان به وجود نیامده و بساط گستران موظف هستند براساس زمان تعیین شده یعنی از ساعت ۲۰ در چهارراه ولیعصر(عج) اقتله به دستفروشی کنند.

عطایی در اتلهه به موضوع نداشتن براسمه برای ایجاد بازارچه دائمی برای حضور دستفروشان اشاره و عنوان کرد: «شهرداری براسمه خاصی برای ایجاد بازارچه دائمی و استقرار دستفروشان در آن را ندارد اما در صورت نیاز می‌توانیم پس از بررسی‌های کارشناسان بازارچه‌های فصلی و شب بازار در تهران ایجاد کنیم.»