تخریب دیوارهای غیر مجاز باغ های کن

کلید سرا -سمیرا باباجانپور:«حسین شهابی» باس اداره بازرسی شهرداری منطقه ۵ از شناسایی  دیوار کشی غیرمجاز در بلوار کوهسار و باغ های کن خبر داد و گفت:«در بازدیدهای مستمراز باغ های کن و شهران، متوجه دیوار کشی غیر مجاز و حصارکرردن ۲ باغ منطقه شدیم که بلافاصله با انجام اقتلهات قانونی، این دیوارها تخریب شد. »
 او تصریح کرد:« در یکی از این موارد قطعه باغی واقع در بلوار کوهسار، کوچه باغ میر به مساحت تقریبی ۴۵۰ مترمربع و در مورد دیگر دیوار کشی به طول تقریبی ۱۰۰ متر به منظور تفکیک قطعه باغی واقع در خیابان دوازده امام (ع) توسط افراد سودجو انجام شده بود که دستورات لازم برای رفع خلاف کامل صادر شد. »
باس اداره بازرسی شهرداری منطقه تاکید کرد:« شهرداری منطقه ۵ نسبت به جلوگیری از وقوع تخلفات کاملا جدی است و بر همین اساس نسبت به تخریب این دیوارها اقتله شده و مراقبت مستمر توسط نیروهای منطقه در حال انجام است تا به افراد سودجو اجازه تخریب باغ ها و ساخت و ساز غیر مجاز داده نشود. »