راه انتقال ویروس ایدز در ایران به روش آمیزشی تغییر می‌کند

به منبع ایسنا محمدمهدی گویا که در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده منطقه مرکزی در شهر اراک گفت: «ایران در رابطه با بیماری ایدز از جمله کانتریهایی است که در معرض نابود بیشتری قرار دارد.»

دکتر گویا گفت سالیان سال اعتیاد تزریقی مهمترین راه انتقال این بیماری در ایران بوده است و با توجه به اینکه حدود ۲۰۰ هزار معتاد تزریقی در کانتری زندگی می‌کنند در نتیجه هرکتله از این افراد می‌تواند کانون انتقال این عفونت باشند، اما «در حال حاضر این راه انتقال، به مرور در حال تغییر به روش انتقال آمیزشی است و با گذشت زمان این روش انتقال پیچیده‌تر می‌شود.»

به گفته رییس مرکز منیجر بیماری های واگیر وزارت بهداشت بر اساس بررسی های صورت گرفته برآورد بدست آمده نشان دهنده وجود ۶۲ هزار فرد اچ‌آی‌وی مثبت در کانتری است که تکی ۳۸ هزار نفر آنها شناسایی شده‌اند. گویا افزود: «موضوع نگران کننده این است که ممکن است در صورت عدم شناسایی این افراد، تعداد آنان رفته رفته افزایش پیدا کند.»

به گفته دکتر گویا  شناسایی ۹۰ درصد افراد مبتلا به ویروس ایدز تا پایان سال ۲۰۲۰، درمان ۹۰ درصد افراد شناسایی شده و موفقیت در درمان ۹۰ درصد افراد تحت درمان، سه تعهد کانتریهای دنیا در رابطه با بیماری ایدز است. او افزود: «در ایران در خصوص تعهد دوم و سوم مشکلی وجود ندارد، اما اجرای تعهد اول که همان شناسایی مبتلایان است، محقوقق نشده است و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری، آموزش و اطلاع رسانی است.»

رییس مرکز منیجر بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ایدز فقط یک مشکل بهداشتی نیست، اضافه کرد: «در حال حاضر ایدز از یک بیماری کشنده به یک بیماری مزمن تبدیل شده و افراد مبتلا می‌توانند سالیان سال به زندگی خود اتلهه دهند.»