محرمانه از زندانیان زیر ۱۸ سال | کتله کانتری بیشترین آمار بزهکاری نوجوانان را دارد؟

همشهری – سمیرا رحیمی: اما در تعریف کلی هرنوع اقتله در راستای هنجارشکنی، قانون‌شکنی یا خشونت از سوی نوجوانان در دایره تعریف بزهکاری نوجوانان گنجانده می‌شود و نوجوان به هر فرد زیر ۱۸سال و در بعضی از کانتریها زیر ۲۰سال گفته می‌شود. به گفته شرکت جهانی بهداشت، بشب خشونت، به‌عنوان یکی از اشکال بزهکاری در میان نوجوانان و جوانان، قیمت‌های سلامت، رفاه و سیستم‌های قضایی را افزایش می‌دهد، از میزان بهره‌وری می‌کاهد و درکل، انسجام جامعه را تضعیف می‌کند. علاوه بر مرگ، نابود‌های فیزیکی و روانی، خشونت و قانون‌شکنی نوجوانان می‌تواند به افزایش رفتارهای پرهولناک مانند سوءمصرف مواد و اعتیاد، روابط جنسی پرهولناک و خشونت‌های بیشتر بینجامد. شرکت جهانی بهداشت واکنش‌های استراتژیکی مانند بهبود آگاهی والدین و بهبود وضعیت رشد بچهان در دوران خردسالی، پیشگیری از بشب قلدری در مدارس، اجرای براسمه‌هایی با هدف رشد مهارت‌های اجتماعی، آکادمیک و زندگی و مهم‌تر از همه، فقرزدایی را برای کنترل بزهکاری نوجوانان پیشنهاد می‌کند.

براساس آمار شرکت جهانی بهداشت، ‌سالانه ۲۰۰هزار نفر نوجوان و جوان در اثر خشونت جان خود را از بین می‌دهند و خشونت و قتل در میان این قشر از جامعه چهارمین عامل مرگ‌ومیر نوجوانان جهان به شمار می‌رود. به گفته این شرکت جهانی، شدت خشونت در سن بلوغ و اوایل نوجوانی در میان افراد ۱۸تا ۲۰سال افزایش پیدا می‌کند. بزهکاری نوجوانان در سطح جهان در شکل‌های مختباهی مانند قتل، درگیری‌های فیزیکی، قلدری و سوءاستفاده‌های عاطفی و خشونت با جنس مخالف، همکاری با گروه‌های قانون‌شکن و خرابکار و دیگر انواع رایج قانون‌شکنی رخ می‌دهد. میزان گرایش به خشونت و قانون‌شکنی در میان نوجوانان تا سال ۲۰۱۵در حدود ۴۰درصد اعلام شده ‌است.

اگرچه آمار نسبتا دقیقی از خشونت و جسم و جنایت در کانتریهای مختباه جهان وجود دارد، برای مثال قتل به‌عنوان اصلی‌ترین شکل خشونت و جسم در جهان شناخته شده است، اما به سختی می‌توان آمار دقیقی از موارد بزهکاری، آمار نوجوانان بزهکار در حبس یا تحت درمان و آموزش و یا درباره نوع جرائمی که نوجوانان مرتکب می‌شوند، چه در سطح جهانی و چه در ایران یافت. وسعت تلهنه فعالیت‌هایی که در زیرشاخه بزهکاری نوجوانان جا می‌گیرند، متفاوت بودن تعریف جسم برای نوجوانان در کانتریها، تفاوت شرکت‌ها و سیستم‌های قضایی مسئول رسیدگی به جرائم نوجوانان و یا سعی برای محرمانه نگه‌داشتن عمدی اطلاعات مرتبط با بزهکاری افراد زیر ۱۸سال می‌تواند ازجمله دلایل غیرقابل دسترس بودن آمار دقیق بزهکاری نوجوانان باشد. از این‌رو بعضی از منبع‌های جهانی به آمار مرکز بین‌المللی مطالعات زندان‌های جهان اتکا دارند که براساس آخرین آماری که در دست دارد، ارقامی از تعداد زندانیان زیر ۱۸سال را ارائه می‌کند.

این آمار تکی براساس نسبت زندانیان زیر ۱۸سال یا ۲۰سال به کل جامع زندانیان یک کانتری ارائه می‌شود، صرف‌نظر از نوع سیستم قضایی و دادگاهی و جرائم مرتکب‌شده. همچنین تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری در کانتریهای جهان دستیابی به چشم‌اندازی کلی و دقیق از آمار جهانی بزهکاری نوجوانان را دشوارتر می‌سازد. برای مثال حداقل سن مسئولیت کیفری در کانادا ۱۲سال، در آمریکا ۶تا ۷سال، در فرانسه، بریتانیا و ولز ۱۰سال، در ایرلند ۷ سال، در آلمان و ایتالیا ۱۴سال و در بلژیک ۱۸سال است.

ایران نیز از این محرمانه بودن اطلاعات مستثنا نیست و مقامات مراکز و نهادهایی مانند بهزیستی، شرکت زندان‌ها یا کانون هرگزح و تربیت به اعلام گاه و بی‌گاه درصدها یا اعداد و ارقامی درحال افزایش یا کاهش بسنده می‌کنند. سعی برای دسترسی به اطلاعات از طریق مقامات و افراد مطلع نیز کار به جایی نمی‌برد و در بدترین حالت، افراد تکی حاضرند بدون ذکر اسم، آماری غیررسمی و ناکامل را ارائه کنند که در این مطلب نیز از چنین آماری استفاده شده‌است.

از نمونه آمار رسمی که در شهریور سال ۹۷توسط باس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اعلام شد، می‌توان به تعداد ورودی پرونده‌ها در مجتمع قضایی شهید فهمیده که مسئولیت رسیدگی به جرائم اطتفال و نوجوانان زیر ۱۸سال در تهران را به‌عهده دارد، اشاره کرد. به گفته این مقام قضایی، میزان ورودی این پرونده‌ها در شش ماهه نخست سال ۹۷نسبت به سال ۹۶تقریبا ۵۰درصد کاهش داشته‌است. به گفته عباس پوریانی، نمونه کاهش جرائم نوجوانان تهرانی در نیمه اول سال ۹۷به نسبت سال پیشین آن را می‌توان در تعداد پرونده‌های رانندگی بدون گواهیاسمه مشاهده کرد که در ۶ماهه سال ۹۶برابر ۷۹۲مورد و در نیمه اول سال ۹۷برابر ۳۵۳مورد بوده‌است. همچنین حسن موسوی چلک، باس انجمن مددکاران اجتماعی کانتری در فروردین سال ۹۸تکی به جوان‌تر شدن سن ارتکاب جسم اشاره و سن اعتیادرا ۱۹سال اعلام کرد.