مصوبه نو مجلس درباره وضع عوارض ورود به طرح ترافیک

به منبع کلید سرا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب دوشنبه و در اتلهه بررسی لایحه درآمد پایدار و قیمت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ماده ۸ را با ۱۵۶ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

طبق این مصوبه ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با هرگزحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ آن به شرح زیر هرگزح و یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به‌ آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۵ – شهرداری‌ها می‌توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با توقفگاه خودروی مجاز حاشیه‌ای با هماهنگی پلیس راهور از اسبابهای لازم از قبیل ایست‌سنج (پارکومتر) یا کارتخوان استفاده کرده و مبلغ مناسبی که میزان و محدوده زمانی آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود از شهروندان اخذ و صرف توسعه، حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است.

تبصره ۲، اشخاص حقوقیقی و حقوقوقی موظفند نسبت به ثبت باراسمه و پرداخت قیمت صدور آن به میزان ۲۰ هزار ریال اقتله کند. ۱۰۰ درصد درآمد خود به حساب شهرداری محل واریز می‌شود و صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری شود. مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کانتری و تصویب هیات درباران قابل هرگزح است.

وزارت کانتری (شرکت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کانتری) موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات باراسمه ظرف مدت شش ماه اقتله کند.

تبصره ۳، شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز منطقه‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کانتری و با رعایت مصوبات شورای ترافیک منطقه‌ها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) نسبت به وضع عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد مطابق با قوانین و مقررات مربوطه اقتله کند.