مهدی جهانگیری از هیات مدیره بانک گردشگری استعفا کرد

به منبع کلید سرا به نقل از فارس،  جلسه هیأت مدیره بانک گردشگری (شرکت سهامی عام) امشب یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸ در محل قانونی بانک تشکیل و قصدات زیر اتخاذ شد.

با عنایت به استعفای جناب آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی از عضویت هیأت مدیره بانک گردشگری طی اسمه‌ای مورخ اول آبان ۹۸ هیأت مدیره ضمن سرنوشت و تشکر از سعی و خدمات وی در طول مدت تصدی عضویت و ریاست هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی خود در هیأت مدیره به شرح زیر تعیین جهت نموده و با امضای ذیل صورتجلسه پذیرفتنی جهت خود را پذیرفتند.

آقای حسین استواری به جهت باس هیأت مدیره، رضا کامران به جهت نائب باس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره اجرایی، سعید جمشیدی به جهت عضو هیأت مدیره، مرتضی خامی به جهت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین شد.

صورت جلسه هیأت مدیره بانک گردشگری مورخ امشب (۱۹ آبان ۹۸) به امضای اعضای هیأت مدیره شامل استواری، کامران، جمشیدی، خامی و حسین رحمتی معاون مالی و عضو هیأت عامل رسیده است.

این اسمه برای اطلاع رسانی به سهامداران بانک از طریق سامانه کدال سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران بورسی وابسته به شرکت بورس و اوراق بهادار امشب اعلام شد.

مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول باس جمهور است که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز بود که در ۱۴ مهر ۹۶ بازداشت شد و در دی ماه ۹۶ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.