چگونه با دختری که قهر کرده اشتی کنیم


خیلی سخت است کسی که دوست دارید با شما قهر کند و برای یک مدت با شما حرف نزند و یا بی محلی کند. تاکنون در نظرات از ما سوال کردند که عشقم قهر کرده من چیکار کنم یا برخی دیگر پرسیدند که چگونه قهر را تمام کنیم که ما به صورت کامل آن را توضیح میدهیم که چیکار کنید وقتی خانم، دوست دختر، مادر یا هر یک از کسانی که دوستش دارید قهر کرده را پایان دهید. پس همراه ما باشید و مقاله را تا آخر بخوانید.