کلید سرا – رنگین کمان پاییزی در بوستان لاله

کلید سرا/ زینب زینال زاده: پس از بارش دیشب و نواخته شدن ملودی دلنشین توسط قطرات باران در قلب پایتخت، امشب رنگین کمان پاییزی در بوستان لاله نقش بست و سبب خوشحالی شهروندان شد.

عکاس: بهدخت افشار