کلید سرا – عکس شب: راه رفتن با پای برهنه روی آتش

کلید سرا:
یک مرد پابرهنه در شهر جین‌هوا در ایالت ژجیانگ در ساحل شرقی چین در جشنواره «۲ نه» روی زغال سوزان راه می‌رود.

جشنواره «۲ نه» در نهمین شب از نهمین ماه قمری تتوانام چینی برگزار می‌شود، یک تعطیلات سنتی چین است و در آن مردم به دیدار گورهای مردگانشان می‌روند.

VCG/Getty Images