گشایش ورودی شمال غربی ایستگاه میدان شهدا

کلید سرا/ فاطمه عسگری نیا:« علی امام» با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار ما گفت:‌ «ایستگاه میدان شهدا یک ایستگاه چهارراهی در خطوط ۴ و ۶ است که پیش از این فقط یکی از ورودی هایش به روی مردم باز بوده و با گشایش ورودی شمال غربی میدان شهدا، دسترسی شهروندان به میدان شهدا، خیابان ناصری، بخش شمال میدان و همچنین خیابان ۱۷ شهریور تسهیل می شود. »

او تسهیل در عبور و مرور تردد شهروندان از عرض میدان را یکی دیگر از مزایای راه اندازی ورودی شمال غربی ایستگاه شهدا برشمرد و اظهار داشت:« میدان شهدا یکی از شلوغ ترین میادین سطح شهر بوده که دارای سه ورودی از جمله ورودی جنوب شرقی، شمال غربی و جنوب غربی است و تا به حال تکی ورودی بخش شمال شرقی بروی مردم باز بود و با بهره برداری از ورودی شمال غربی دسترسی مردم به ایستگاه مترو بهتر خواهد شد. »

مدیرعامل مترو گفت:«‌ توسعه خطوط مترو از اولویت های کاری منیجر شهری تهران است و برای تسریع در اجرایی شدن این مهم به جهت تامین منابع مالی مورد نیاز با جلب سرمایه های بخش خصوصی رفته تا بخشی از فشار تحتمایلی بلحاظ تامین منابع مالی برای توسعه مترو  بر پیکر شهرداری از این محل کاسته شود. »

امام یادآور شد:« اولین قدم اجرایی به جهت عملی کردن الگوی مناب تامین منابع مالی از سوی شرکت مترو در خط ۱۰به ویژه بخش غربی آن شروع خواهد شد. »